Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów” – edycja 2014

Podobne projekty

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów” – edycja 2014

Tytuł projektu: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów” – edycja 2014
Cele projektu: Zakres prac obejmował:
a) demontaż pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 9 nieruchomości (43,51 ton);
b) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 6 nieruchomości (22,94 ton).
W ramach zadania unieszkodliwiono 6076 m2 (66,45 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 52 050,45 zł, z czego: 85% stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z budżeu Gminy Mściwojów na realizację zadania przeznaczono kwotę 7.807,75 tj. 15% kosztów realizacji zadania.

Wartość projektu: 7 807,75 PLN

Zobacz inne projekty