Marcinowickie Gimnazjum – Superszkoła

Podobne projekty

Tytuł projektu: Marcinowickie Gimnazjum – Superszkoła
Całkowita wartość projektu: 716.946,73 zł
Dofinansowanie: 716.946,73 zł
609.022,22 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
107.924,51 zł – budżet państwa
Wnioskodawca: Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu i Gminą Mściwojów
Opis projektu: Zrealizowany projekt miał na celu zwiększenie skuteczności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i zwiększenie jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie braków w opanowaniu materiału programowego uczniów mających trudności w nauce, a także poszerzenie wiedzy i rozwiniecie zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. Projekt zakładał także objęcie szkoły działaniami prewencyjnymi poprzez przeszkolenie nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Zobacz inne projekty

Menu