Mściwojowska Spiżarnia Produktów i Usług – adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia usług lokalnych

Podobne projekty

Tytuł projektu: Mściwojowska Spiżarnia Produktów i Usług – adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia usług lokalnych
Wnioskodawca: Gmina Mściwojów
Wartość projektu: 33.199,99 zł
Dofinansowanie: 25.000,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe na parterze budynku dostosowując go do prowadzenia usług. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Prace umożliwiły uruchomienie obiektu i podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne.

Zobacz inne projekty

Menu
Skip to content