Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

Podobne projekty

Tytuł projektu:  Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

Cele projektu: Celem projektu jest podniesienie warunków kształcenia w szkołach podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Mściwojów poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków kształcenia, a także do wyeliminowania przestarzałego wyposażenia klas oraz zastąpienia ich nowoczesnymi pracowniami sprzyjającymi rozwojowi uczniów, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów szczególnie uzdolnionych jak też uczniów, u których stwierdzono różne dysfunkcje wymagające indywidualnego podejścia.

Planowane efekty: W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dla następujących szkół:
SP Snowidza – w ramach projektu wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownia matematyczno-przyrodnicza oraz pracownia komputerowa. Do pracowni komputerowej zakupione zostaną podstawowe, ergonomiczne meble tj. stoliki i krzesła dla uczniów.
SP Targoszyn – w ramach projektu wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne: pracownia matematyczna i pracownia komputerowa. Do pracowni matematycznej zakupione zostaną podstawowe, ergonomiczne meble tj. stoliki i krzesła dla uczniów.
PG Marcinowice – w ramach projektu wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne, sprzęt i narzędzia TIK pracownia nauk przyrodniczo-matematycznych. Zakupione zostaną podstawowe meble do pracowni oraz ergonomiczne stoliki i krzesła dla uczniów.
Opis projektu: W dniu 13 czerwca 2018 podpisano umowy z dostawcami pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego szkół z terenu Gminy Mściwojów w ramach projektu pn. „„Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów”.  Zgodnie z założeniami projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, blisko pół miliona złotych przeznaczone zostanie na wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych. W marcinowickim budynku szkoły Podstawowej w Snowidzy powstanie m.in. długo oczekiwane nowoczesne laboratorium chemiczne, wyposażone w specjalistyczne meble m.in. dygestorium, blaty laboratoryjne, szafy na odczynniki chemiczne, stół demonstracyjny do przeprowadzania eksperymentów oraz liczne pomoce dydaktyczne umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń laboratoryjnych o różnej skali trudności. W Snowidzy wyposażona zostanie pracownia matematyczno-przyrodnicza, a sala komputerowa zyska  nowe laptopy, monitory interaktywne i szereg innych urządzeń wspomagających proces dydaktyczny. Także szkoła w Targoszynie wzbogaci się o nowe sprzęty multimedialne, meble oraz materiały dydaktyczne z przeznaczeniem do pracowni matematycznej oraz komputerowej. Sprzęt multimedialny dotrze do placówek do końca czerwca, a pozostałe pomoce i meble do końca lipca.
Wartość projektu: 517 150,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  439 577,50 zł

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Zobacz inne projekty