Podobne projekty

Projekt „Żywiołowa szkoła” jest skierowany do 180 uczniów/uczennic SP w Gminie Mściwojów 90 Uczniów/Uczennic SP w Snowidzy, 90 Uczniów/Uczennic z SP w Targoszynie. Założenie projektu obejmuje organizację zadań edukacyjno-integracjnych, pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców oraz terapii Biofeedback. Głównym celem projektu jest „Zwiększenie i zapewnienie możliwości bezpośredniego korzystania przez 180 uczniów SP z Gminy Mściwojów z zajęć wzmacniających wiedzę i kompetencje społeczne oraz wsparcia i terapii psych. w kontekście nabywania kompetencji kluczowych, właściwych postaw w życiu społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych i/oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu: 313 032,62 zł w tym wkład UE 265 532,62 zł oraz wkład własny UG Mściwojów w kwocie 47.500 zł

Deklaracja uczestnictwa – uczeń WORD
Deklaracja uczestnictwa – uczeń
Harmonogram zajęć – SP Snowidza – kwiecień 2022
Harmonogram zajęć – SP Targoszyn – kwiecień 2022
Harmonogram zajęć SP Snowidza – Maj 2022
Harmonogram zajęć SP Targoszyn – Maj 2022
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA CZERWIEC 2022
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN CZERWIEC 2022
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA WRZESIEŃ 2022
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN WRZESIEŃ 2022
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA PAŹDZIERNIK 2022
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN PAŹDZIERNIK 2022
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA LISTOPAD 2022
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN LISTOPAD 2022
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA STYCZEŃ 2023
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN STYCZEŃ 2023
Harmonogram zajęć SP SNOWIDZA LUTY 2023
Harmonogram zajęć SP TARGOSZYN LUTY 2023

W projekcie zaplanowano:
Zadanie 1 – Zajęcia terenowe/wycieczki
1 Zajęcia terenowe/wycieczki „Dolny Śląsk – do zobaczenia!” dla klas IV-VIII
1. Zwiedzanie zabytkowej kopalni „Projekt Arado” oraz miasta Kamienna
2. Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Lubiążu – mieszkańców naszego regionu kilka wieków temu
3. Wyjazd do Wojcieszowa – Rezerwatu przyrody Góra Miłek.
4. Wyjazd do zamku Książ i zwiedzanie ścieżki Hochbergów – śladami książąt dolnośląskich
5. Zwiedzanie zabytkowego Parku w Bukowcu – rozpoznawanie gatunków drzew, pałacu w Łomnicy
6. Wyjazd do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu – zwiedzanie
7. Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach
8. Wycieczka żółtym szlakiem na Ślężę z przełęczy Tąpadła

Zadanie 2 – Zajęcia sportowe – „Wiatr we włosach” dla klas IV-VIII
Program zajęć:
1. Wycieczka rowerowa nad zalew w Mściwojowie – piknik owocowo – warzywny.
2. Wycieczka rowerowa nad zalew Jawornik w Jaworze.
3. Wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody Wąwóz Myśliborski.
4. Wycieczka piesza do schroniska zwierząt w Mierczycach
5. 2 x wyjazdy na lodowisko do Świdnicy
6. 3 wyjazdy na basen do Jawora.

Zadanie 3 – Warsztaty muzyczno-rytmiczne „Tanecznym krokiem” dla klas IV-VIII
Program zajęć:
1. Zabawy ze śpiewem:
a. rytmiczne – „Nowy dom”, „Samolot”
b. taneczne – „Budujemy domy”, „Na krakowską nutę”
c. inscenizowane – „Samochody”, „Zima”
2. Tańce regionalne Polski:
a. śląskie – „Koziorajka”, „Trojak”
b. oparte na kroku polkowym – „Grożony”, „Miotlarz”, „Klepany”
c. oparte na kroku walca – „Walcerek”, „Laura”
d. kieleckie – „Wyrwany”, „Skakany”, „Owcorz”
3. Polskie tańce narodowe: „Krakowiak”, „Polonez”, „Mazur”, „Kujawiak’
4. Tańce towarzyskie: „Walc angielski”, „Cha-cha-cha”, „Jive”, „Rumba”, „Samba”, „Rock and Roll”
5. Układy ćwiczeń gimn z elementami tanecznymi – aerobik:
a. formy kształtujące sylwetkę – „Callanetics”, „Easy funk”, „Pilates”, „Kids”,”Rucken”
b. formy kształtujące wydolność fizyczną – „Low Impact”, „Hi-Lo Combo” „Afrobics”, „Brasilian”, „Hi-Impact”
c. formy relaksacyjne – „Stretching”, „Yoga

Zadanie 4 – Zajęcia edukacyjne „Zakręceni w zieleni” dla klas I-III
W ramach zadania dzieci wezmą udział w wycieczkach do:
1. Rzeszówka „Warsztaty zielarskie”
2. Arboretum w Wojsławicach
3. Zamku Książ + wizyta w Palmiarni w Wałbrzychu
4. Wioski Indiańsiej KOGIS

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Planowanie- Wykonanie planu ogrodu szkolnego i makiety. Wytyczenie planu ogródka
2. Posadzenie roślin cieniolubnych
3. Założenie ogródka ziołowego
4. Wykonanie i zamontowanie tabliczek do ogródka
5. Wykonanie (dzieci starsze) pomalowanie budek lęgowych, karmników, domków dla owadów,
6. Założenie ogródka bylinowego
7. Obserwacje przyrodnicze. Wykonywanie zielników roślin, liści
8. Pielęgnacja roślin, podlewanie, odchwaszczanie
9. Sadzenie drzew i krzewów wokół szkoły
10. Założenie podwyższonych grządek – siew i sadzenie roślin
11. Rozpoznawanie, nazywanie roślin i zwierząt w ogrodzie
12. Prace pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie
13. Założenie rabaty roślin miododajnych, założenie łąki kwietnej

Zadanie 5 – Laboratoria – „Pogromcy żywiołów” dla klas IV-VIII
Program zajęć:
1.Zwiedzanie Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.
2. Zwiedzanie wystawy Hydropolis we Wrocławiu i udział w interaktywnych warsztatach edukacyjnych: „Powietrze i jego skład”. Odkrycie zjawisk związanych z wodą na pograniczu chemii i fizyki
3. Zajęcia laborat.: „Budujemy poduszkowiec” – III zasada dynamiki Newtona
4. Zajęcia laborat.: „Tornado w butelce” – doświadczenie – Hydrostatyka.
5. Zajęcia laborat.: „Jajko w butelce”- doświadczenie – Aerostatyki.
6. Zajęcia laborat.: „Wyścigi samochodów odrzutowych” – doświadczenie zjawiska odrzutu- Dynamika.
7. Zajęcia laborat.: „Gorący lód – natychmiastowa krystalizacja.”
8. Zajęcia laborat.: „Chemiczne świetliki.” Badanie właściwości tlenu. (Powietrze)
9. Zajęcia laborat.: „Fontanna chlorowodorowa.” Metody otrzymywania kwasów. (Roztwory wodne)
10. Zajęcia laborat.: „Zima w kolbie.” Badanie zjawiska sublimacji i resublimacji. (Świat substancji)

Zadanie 6 – Zajęcia terapeutyczne – „Spokój i uważność żywiołów” dla klas IV-VIII
Program zajęć:
1. Spokój i uważność żabki – zajęcia medytacyjne Czas: 4 godz. (cztery spotkania)
2. Joga dla dzieci
3. Artyterpia -zajęcia z psychoterapeutą
4. Dogoterapia – wyjazd do schroniska
5. Hipoterapia – wyjazd do stajni w Chełmcu
6. Spotkanie z autorką książki „ Ciszka” Magdaleną Subocz
7. Wyjazd do Mściwojowa – autorska pracownia
8. Artyterapia – wyjazd do Zielonego Laboratorium w Rzeszówku, warsztaty czerpania papier.

Zadanie 7 – Warsztaty teatralne – „Piąty żywioł – teatr” dla klas IV-VIII
Program zajęć:
1. Przygotowanie 2 spektakli teatralnych i musicalu.
2. Konkurs teatralny „Co wiem o teatrze?”
3. Konkurs teatralny „Pantonima”
4. Wyjazdy na spektakle do:
a. Teatr Lalek Wrocław
b. Teatr Komedia we Wrocławiu
c. Teatr imienia Norwida w Jeleniej Górze

Zadanie 8 – Warsztaty plastyczne – zMalowani – dla klas IV-VIII
Program zajęć:
Założono pracę zgodnie z rytmem, który jest uzależniony od czasu potrzebnego do zrealizowania prac konkretną techniką.
1. Czarno na białym – szkice węglem
2. Akwarele i tempery – pejzaż
3. Maskujemy akwarele – praca z płynem maskującym
4. Szkło – malowanie szklanego wazonu
5. Płaskorzeźba – ceramiczne drzewo
6. Rzeźba – lalka z gipsu
7. Sznurkiem malowane – rama, gwoździe, nić
8. Linoryt
9. Kartki okolicznościowe – dekoracje różnymi sposobami
10. Wielki format – robimy las – praca z wykorzystaniem wielu technik
11. Malowanie po numerach – jako nagroda

Zadanie 9 – Twórcze muzyczno-plastyczne podróże małe i duże dla klas I-III
Program zajęć:
1. Kolorowa, pełna dźwięków szkoła
2. Poznajemy instrumenty perkusyjne
3. Rozwijanie poczucie tempa
4. „Mały twórca” – barwa muzyczna i plastyczna
5. „Zabawa Poranek – przebudzenie”
6. Dookoła wszystko gra!
7. Muzyka smutna i wesoła
8. Małe psikusy i twórcze plamy.
9. Kształtowanie wyobraźni działaniem dźwięków
10. Taniec twórczy z wachlarzami Fan Veils
11. „List do wiosny” – muzykowanie do piosenki na instrumentach perkusyjnych
12. Twórcze zabawy dźwiękiem i farbami
13. „Akwarium” – Prace wykonane pastelami olejnymi na folii do utworu Kamille Saint
14. „Akwarium” – taniec z bibułą do utworu Kamille Saint – Saens
15. Sto lat
16. „Walc kwiatów” –układanie ilustracji do utworu ze ścinków kolorowych papierów do utworu Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów” z baletu „Dziadek do orzechów”.
17. „Taniec z szarfą” do fragmentu utworu C. Saint-Saens “Dance Macabre”
18 . „Wielki koncert ”
19. „Klaskany” – taniec ludowy w parach
20. Zabawa z instrumentami
21.” Tworzę z serca, tworzę z duszy” – wprowadzenie do programu

Zadanie 10 – Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego

Zadanie 11. Wsparcie psychologiczne dla uczniów z klas I-VIII

Zadanie 12. Wsparcie psychologiczne dla rodziców uczniów z klas I-VIII

Zadanie 13. Terapia Biofeedback dla uczniów z klas I-VIII

Załączniki

Zobacz inne projekty