Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza

Podobne projekty

Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza

Tytuł projektu: Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza
Całkowita wartość projektu: 258.717,67 zł
Dofinansowanie: 168.271,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi”
Powiat Jaworski: 40.000,00 zł
Opis projektu: W ramach projektu, którego głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Snowidza, odnowiono chodnik na odcinku od kościoła w stronę szkoły podstawowej podnosząc tym samym bezpieczeństwo pieszych oraz zagospodarowano plac przy świetlicy wiejskiej co podniosło estetykę tego terenu.

Zobacz inne projekty

Menu