Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa

Podobne projekty

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa

 

Tytuł projektu:Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa
Opis projektu: Polegały na przebudowie istniejącego chodnika o nawierzchni z kruszywa łamanego, stanowiącego część drogi powiatowej, na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
Wartość projektu: 79 000,00 zł

Zobacz inne projekty