Przebudowa dróg określonych w procesie scaleniowym jako nr 2, 4, 6 o łącznej długości 4,918 km

Podobne projekty

Przebudowa dróg określonych w procesie scaleniowym jako nr 2, 4, 6 o łącznej długości 4,918 km


Tytuł projektu: Przebudowa dróg określonych w procesie scaleniowym jako nr 2, 4, 6 o łącznej długości 4,918 km
Wnioskodawca: Powiat jaworski
Wartość projektu: 2.438.000,00 zł
Dofinansowanie: 2 438 000,00 zł działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów
Opis projektu: Celem scalania gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W wyniku scalania nie tylko polepszone zostaną warunku pracy i życia na wsi, ale również zostanie poprawiona, uzupełniona i wybudowana od podstaw infrastruktura w postaci urządzeń melioracyjnych i dróg. Pozyskane środki finansowe umożliwią przebudowę i wyremontowanie dróg transportu rolniczego. Zostaną poprawione parametry urządzeń melioracyjnych. Zbudowane zostaną także niezbędne przepusty na rowach melioracyjnych i urządzenia piętrzące wodę. Wzdłuż dróg transportu rolnego zostaną posadzone drzewa, by zatrzymać niszczące dla warstwy próchnicznej gleby skutki erozji wiatrowej.

Zobacz inne projekty

Menu