Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego
Wartość projektu: 118 596,34 zł
Dofinansowanie: 63 000,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu