Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboradzu w granicach działek nr 195/6, 195/7

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboradzu w granicach działek nr 195/6, 195/7


Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboradzu w granicach działek nr 195/6, 195/7
Wartość projektu: 530 830,55 zł
Dofinansowanie: 528 051,00 zł – 416 051,00 zł z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk oraz 112 000,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu