Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 368

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 368

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 368
Wartość projektu: 750.011,47 zł
Dofinansowanie: 750 011,47 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu