Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 251

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 251

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 251
Wartość projektu: 866 893,36 zł
Dofinansowanie: 866 893,36 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu