Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 350

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 350

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 350
Wartość projektu: 522 743,54 zł
Dofinansowanie: 522 743,54 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu: 

Zobacz inne projekty

Menu