Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415
Wartość projektu: 468 233,26 zł
Dofinansowanie: 468 233,26 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu