Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553
Wartość projektu: 766 510,45 zł
Dofinansowanie: 766 510,45 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

 

Zobacz inne projekty

Menu