Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Targoszynie położonej w granicach działki nr 46

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Targoszynie położonej w granicach działki nr 46

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Targoszynie położonej w granicach działki nr 46
Wartość projektu: 1 097 045,22 zł
Opis projektu:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Targoszynie położonej w granicach działki nr 46

Zobacz inne projekty

Menu