Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej nierealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013

Podobne projekty

Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej nierealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013


Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej nierealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013
Wartość projektu: 1.337.000,00 zł
Dofinansowanie: 1.337.000,00 zł
Opis projektu: Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, w tym: przebudowa drogi do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej nr 1 o łącznej długości 1940,50 m oraz usunięcie kolizji linii SN i NN z projektowaną drogą

Zobacz inne projekty

Menu