Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204

Podobne projekty

Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204
Wartość projektu: 171 645,64 zł
Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204 (km dz. nr 204 od 0+000 do 0+170 km) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu – lipiec 2011r.

Zobacz inne projekty