Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111, 138/2, 136

Podobne projekty

Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111, 138/2, 136

Tytuł projektu:Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111, 138/2, 136
Wartość projektu: 266 247,00 zł
Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111, 138/2, 136 (km dz. nr 145 od 0+000 do 0+059, dz. nr 111 od 0+000 do 0+018, dz. nr 138/2 od 0+000 do 0+283, dz. nr 136 od 0+000 do 0+090) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu – lipiec 2012 r.

 

Zobacz inne projekty