Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy nr 110652D

Podobne projekty

Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy nr 110652D

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy nr 110652D
Wartość projektu: 497 555,59 zł
Dofinansowanie: 477 480,00 zł – 375 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 102 480,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu