Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233

Podobne projekty

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233
Wartość projektu: 387 128,26 zł
Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233 (km dz. nr 171 od 0+000 do 0+210 dz. nr 233 od 0+000 do 0+140) zniszczonej skutkami gwałtownych i intensywnych opadów deszczu – lipiec 2012 r.

Zobacz inne projekty