Przebudowa drogi gminnej w Zimniku nr 110657 D

Podobne projekty

Przebudowa drogi gminnej w Zimniku nr 110657 D

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej w Zimniku nr 110657 D
Wartość projektu:  597 057,60 zł
Dofinansowanie: 597 057,00 zł – 474 417,00 zł z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 122 640,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu