Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m

Podobne projekty

Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m

Tytuł projektu: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903)
Wnioskodawca: Powiat jaworski
Wartość projektu: 2.195.000,78 zł
Dofinansowanie: 1.913.910,00 zł – 1.689.910,00 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 224.000,00 dotacja budżetu Województwa Dolnośląskiego
Wysokość udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów dotacji celowej – 30.000,00 zł
Opis projektu: W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową drogi powiatowej 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice na odcinku 4.805 km oraz przebudowano nawierzchnię chodnika wraz z kanalizacją burzową w Mściwojowie na odcinku 848 m

 

Zobacz inne projekty

Menu