Przebudowa, remont oraz wyposażenie budynku po byłej szkole celem utworzenia Centrum Kultury Pokoleń

Podobne projekty

Tytuł projektu: Przebudowa, remont oraz wyposażenie budynku po byłej szkole celem utworzenia Centrum Kultury Pokoleń
Całkowita wartość projektu: 416.484,99 zł
Dofinansowanie: 253.954,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Logotypy_prow_wd_eu„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zobacz inne projekty