Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5 o łącznej długości 1240 m

Podobne projekty

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5 o łącznej długości 1240 m


Tytuł projektu: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5 o łącznej długości 1240 m
Wartość projektu: 1.052.628,48 zł
Dofinansowanie: 1 008 805,00 zł – 810 405,00 zł z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 198 400,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Zobacz inne projekty

Menu