Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach działki nr 397

Podobne projekty

Tytuł projektu: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach działki nr 397 (km od 0+000 do 0+390)
Wartość projektu: 245.997,85 zł
Dofinansowanie: 183.590,00 zł – dotacja z budżetu państwa, dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 62.400,00 zł
Opis projektu: W ramach zadania przebudowana została do nawierzchni asfaltowej droga o długości 390 mb wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego

Zobacz inne projekty

Menu