Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie o łącznej długości 1262 mb, odbudowa mostu nad ciekiem Osina w Targoszynie

Podobne projekty

Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie o łącznej długości 1262 mb, odbudowa mostu nad ciekiem Osina w Targoszynie

Tytuł projektu: Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie położonych w granicach działek nr 174 (km 0+000 do 0+220), 333 (km 0+000 do 0+150), 334 (km 0+000 do 0+430), 335 (km 0+000 do 0+045), 338 (km 0+000 do 0+030), 339 (km 0+000 do 0+290) o łącznej długości 1165 mb (układ k  rzyżowy działek drogowych)

Odbudowa mostu nad ciekiem Osina w Targoszynie w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej położonej w granicach działki nr 338 i 339
Odbudowa mostu nad ciekiem Osina w Targoszynie w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej położonej w granicach działki nr 333 i 334
Wartość projektu: 1.183.998,31 zł
Dofinansowanie: 939.361,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 192.000,00 zł – dotacja budżetu Województwa Dolnośląskiego
Opis projektu: W ramach inwestycji przebudowana została do nawierzchni asfaltowej droga na łącznej długości 1.262 m i szerokość jezdni – 4 m. Wykonano odwodnienie korpusu drogowego – kanalizacji deszczowej o długości całkowitej 1012 m poprzez ułożenie rurociągów odprowadzających, ścieku ulicznego o długości 976m, studzienek ściekowych oraz studni połączeniowych betonowych a także drenaże rurowe z rur karbowanych o długości całkowitej 96m. W ramach zadania odbudowano dwa mosty na ciekiem Osina o długości przewodu przepustu z rury stalowej karbowanej 14 m oraz 15 m i szerokości 8,0 m każdy a także wykonano zabudowę koryta cieku Osina między mostami na odcinku 62,70 m.

Zobacz inne projekty

Menu