Scalanie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125

Podobne projekty

Scalanie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125


Tytuł projektu: Scalanie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wnioskodawca: Powiat jaworski
Dofinansowanie: 4 567 863,29 zł
Opis projektu: Celem scalania gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W wyniku scalania nie tylko polepszone zostaną warunku pracy i życia na wsi, ale również zostanie poprawiona, uzupełniona i wybudowana od podstaw infrastruktura w postaci urządzeń melioracyjnych i dróg. Pozyskane środki finansowe umożliwią przebudowę i wyremontowanie dróg transportu rolniczego. Zostaną poprawione parametry urządzeń melioracyjnych. Zbudowane zostaną także niezbędne przepusty na rowach melioracyjnych i urządzenia piętrzące wodę. Wzdłuż dróg transportu rolnego zostaną posadzone drzewa, by zatrzymać niszczące dla warstwy próchnicznej gleby skutki erozji wiatrowej.

Zobacz inne projekty

Menu