Podobne projekty

Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mściwojowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mściwojowie

Cele projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku administracyjnego w Mściwojowie poprzez kompleksową modernizację energetyczną obejmującą w szczególności termomodernizację obiektu oraz zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego OZE tj. powietrzną pompę ciepła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprzez podjęcie działań modernizacyjnych nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie oraz dodatkowe zwiększenie jego efektywności energetycznej poprzez zastosowanie źródła ciepła jakim jest pompa ciepła.
Planowane efekty:
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE; 1 szt.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; 1 szt.
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji; 775,74 m2
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; 1016 GJ/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; 0,3 MWh/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 227994 kWh/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; 21 tony równoważnika CO2;
Wartość projektu: 958.946,96 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  680.248,78 PLN

Zobacz inne projekty