Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Podobne projekty

Tytuł projektu: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
Wartość projektu: 328.397,08 zł
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie
Dofinansowanie: 270.288,85
– EFRR 270.288,85 – Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Działanie 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej
– pożyczka WFOŚiGW: 29.800,00 zł
Opis projektu: Projekt zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w budynku GOZ poprzez podjęcie działań termomodernizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów utrzymania budynku oraz dostosowanie do wymagań technicznych i ustawy o termomodernizacji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zobacz inne projekty

Menu