Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

Podobne projekty

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach
Wartość projektu: 
1.603.031,70 zł
Dofinansowanie: 1.255.571,47
– EFRR: 1.255.571,47 zł
– pożyczka WFOŚiGW: 301.000,00 zł
Opis projektu:
Projekt zakładał poprawę efektywności wykorzystania energii w budynku Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach poprzez realizację działań termomodernizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów utrzymania obiektów oraz dostosowania do wymagań technicznych i ustawy o termomodernizacji.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Snowidzy wykonano: ocieplenie ścian i stropodachu oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. z montażem powietrznych pomp ciepła oraz nowych rezerwowych kotłów olejowych.

W ramach inwestycji termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach wykonano: ocieplenie ścian, dachu i stropodachu oraz częściową wymianę drzwi, zamontowanie nawiewników, modernizację instalacji c.o. z zastosowaniem kotła kondensacyjnego jako źródła ciepła oraz modernizację instalacji cwu z montażem powietrznej pompy ciepła. W ramach inwestycji wykonane zostało również przyłącze gazu LPG ze zbiorników naziemnych.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zobacz inne projekty

Menu