Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4×4

Podobne projekty

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4×4
Wartość projektu: 
698.640,00 zł
Dofinansowanie: 685.640,00 zł
– KSRG – 171.800,00 zł
– MSWiA – 180.000,00 zł
– WFOŚiGW – 80.000,00 zł
– Samorząd Województwa Dolnośląskiego – 65.000,00 zł
– Fundacja KGHM Polska Miedź – 50.000,00 zł
– Gmina Mściwojów – 132.840,00 zł
– Nadleśnictwo Jawor – 5.000,00 zł

Opis projektu: Celem głównym zadania był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4×4 dla OSP Mściwojów przeznaczonego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Cel zadania został zrealizowany poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4×4 marki Renault  D14.

Zakup ww. pojazdu umożliwi realizację założonych celów szczegółowych projektu, tj. :
– skuteczna eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii i zagrożeń naturalnych;
– zwiększenie możliwości w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
– zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
– zabezpieczenie operacyjne i prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na straż pożarną;
– wyposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy służące poprawie usprzętowienia w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych;
– pozyskanie sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologii umożliwiające sprawne, szybkie i skuteczne podejmowanie akcji ratowniczych oraz minimalizację degradacji środowiska i ilości przedostających się do niego zanieczyszczeń;
– poprawa bezpieczeństwa strażaków doposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Zakup pojazdu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zobacz inne projekty

Menu