Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Marcinowice

Podobne projekty

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Marcinowice
Wartość projektu:
759.894,00 zł
Dofinansowanie: 759.894,00 zł
– KSRG – 80.000,00 zł
– KGPSP – 50.000,00 zł
– WFOŚiGW – 329.965,91 zł
– Nadleśnictwo Lubin – 5.000,00 zł
– Powiat Jaworski – 5.000,00 zł
– Bank Spółdzielczy Jawor – 1.500,00 zł
– Gmina Mściwojów – 288.428,09 zł

Opis projektu: Celem głównym przedmiotowego projektu jest zapobieganie i likwidacja poważnych awarii środowiskowych oraz ich skutków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach. Cel zadania został zrealizowany poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4×4 marki Renault  D16.

Zakup ww. pojazdu umożliwi realizację założonych celów szczegółowych projektu, tj. :
– skuteczna eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii i zagrożeń naturalnych;
– zwiększenie możliwości w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
– zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
– zabezpieczenie operacyjne i prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na straż pożarną;
– wyposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy służące poprawie usprzętowienia w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych;
– pozyskanie sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologii umożliwiające sprawne, szybkie i skuteczne podejmowanie akcji ratowniczych oraz minimalizację degradacji środowiska i ilości przedostających się do niego zanieczyszczeń;
– poprawa bezpieczeństwa strażaków doposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Zakup pojazdu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zobacz inne projekty