Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska dla OSP Mściwojów

Podobne projekty

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska dla OSP Mściwojów
Wartość projektu: 
21.150,00 zł
Dofinansowanie: 19.035,00 zł
Środki własne: 2.115,00 zł

Opis projektu: Celem głównym zadania był zakup sprzętu do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska. W ramach zadania dla jednostki OSP Mściwojów zakupiono specjalistyczny sprzęt w postaci: kamery termowizyjnej, pirometru, piły ratowniczej, stojaka hydraulicznego, lancy gaśniczo-burzącej, kurtyny wodnej, smoka ssawnego, rozdzielacza oraz sorbentu.

Realizacja zadania umożliwiła osiągnięcie najistotniejszych celów, do których możemy zaliczyć:
– skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i awarii (szczególnie droga ekspresowa S3);
– sprawna minimalizacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń i awarii mających wpływ na środowisko;
– zabezpieczenie operacyjne i prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na straż pożarną;
– poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych.

Zakup sprzętu dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zobacz inne projekty