Podobne projekty

Tytuł projektu: Życie – rozegraj ten mecz bezpiecznie
Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy Park Targoszyn
Całkowita wartość projektu: 46.129,29 zł
Dofinansowanie: 38.167,19 zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 7.162,10 Gmina Mściwojów
Opis projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy LKS „Park” Targoszyn i Gminą Mściwojów. Głównym celem zadania jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie powszechnego bezpieczeństwa, przedstawienie i zapoznanie dzieci i młodzieży z elementami prawa i pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu i przygotować do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami oraz upowszechnianie działań promujących bezpieczne uprawianie różnych dyscyplin sportowych w tym bezpieczne zachowanie nad wodą.

Zobacz inne projekty

Menu
Skip to content