Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Inne aktualności

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie http://bip.msciwojow.pl/?a=11848

 

Menu