Przetarg na sprzedaż nieruchomości po ubojni drobiu

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…
Informacja

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Ubojni Drobiu FRANEK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Targoszynie (woj. dolnośląskie) ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości po ubojni drobiu wraz z infrastrukturą techniczną po cenie obniżonej w stosunku do oszacowania

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oraz ruchomości j/n:
Nieruchomość, położoną we wsi Targoszyn, gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, na którą składają się:
1/ nieruchomość zabudowana infrastrukturą techniczną – działka nr 78/3 obszaru 0,1099 ha, Kw  LE1J/00020361/8;
2/ nieruchomość zabudowana ubojnią drobiu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – działka nr 78/6 obszaru 0,5251 ha, Kw  LE1J/00029480/1;
3/ infrastruktura związana z nieruchomością (min. studnia głębinowa, słupowa stacja transformatorowa itp. – wg zestawienia dostępnego w Biurze Syndyka) oraz wyposażenie nieruchomości.
Łączna wartości oszacowania 933.300,00 zł. Cena wywoławcza 380.000  zł.

Operaty szacunkowe wraz ze szczegółowym wykazem ruchomości objętych ofertą sprzedaży dostępne są  w Biurze Syndyka po uprzednim wysłaniu zapytania na adres e-mail: biurosyndyka3@onet.pl

Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia należy składać w Biurze Syndyka  Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 39/20  – nie otwierać” i w terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku należy wpłacić wadium w wysokości 38.000 zł na  rachunek bankowy Ubojni Drobiu FRANEK Sp. z o.o. s.k. w upadłości  o nr: 11 1090 2066 0000 0001 4476 4047 .

Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub po zapytaniu przesłanym na e-mail: biurosyndyka3@onet.pl

Otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu dokona Syndyk w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Syndyk zastrzega sobie prawo do zarządzenia dodatkowej licytacji pomiędzy oferentami. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. 76 721 89 99 lub pod nr 510 668 999.

Menu