Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z trwającą pandemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, uruchomiła nowy profil rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS
w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Rehabilitacja kierowana  jest szczególnie do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki  do skierowania na rehabilitację leczniczą.

Rehabilitacja skierowana jest:
– dla rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19;
– dla osób spełniających warunki ustawowe do skierowania na rehabilitację leczniczą KRUS, tj.: osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznanych okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Rehabilitacja pocovidowa przebiega w trybie stacjonarnym i całodobowym z wyżywieniem, w czasie 21 dni. Rolnik ma zagwarantowane bezpłatne zabiegi lecznicze, zgodne z profilem skierowania. Program usprawniający i rodzaj zabiegów określa lekarz w CRR. Celem rehabilitacji leczniczej jest wzmocnienie systemu oddechowego, remisja choroby w przypadku ozdrowieńców, poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej, wzmocnienie siły mięśni i ogólnej sprawności fizycznej, poprawa kondycji psychofizycznej, poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi wniosek o skierowanie na rehabilitację, wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.
Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce terenowej KRUS oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl

Menu