Rewitalizacja świetlicy w Snowidzy

Inne aktualności

Historia Partnerstwa Kaczawskiego
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy pn.…
Odbiór szkła z pojemników
W związku z sygnałami jakie docierają do Urzędu Gminy od Regionalnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego, zajmującego się…
Koło ARiMR – w sercu wsi
W związku z organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogólnopolskim konkursem pn. „Koło ARiMR…

Już w krótce zostanie oddana do użytkowania świetlica wiejska w Snowidzy. Prace rewitalizacyjna prowadzone były od czerwca br. Roboty objęły przede wszystkim pierwsze piętro obiektu, które od wielu lat nie było użytkowane z uwagi na fatalny stan techniczny. Obecnie pomieszczenia zyskały nowe posadzki, ściany zostały wyrównane i pomalowane, wykonano sanitariaty oraz zamontowano system klimatyzacji. Parter obiektu także został wyremontowany, a zaplecze kuchenne zyskało nowe wyposażenie. Zakupiono również stoły i krzesła z przeznaczeniem do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze. Odnowiono elewacje budynku oraz pokrycie dachowe.  Inwestycja prowadzona była w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej” dofinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji  wynosi 490.882,99 PLN w tym dofinansowanie 347.110,27 PLN.

Menu