Rozstrzygnięcie konkursu

Inne aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Dobiegła końca kolejna już edycja zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,…
Informacja

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 24 czerwca 2022r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w 2022 roku

Menu