Ruszają inwestycje drogowe

W grudniowym numerze Informatora zapowiadaliśmy kolejne inwestycje drogowe, planowane do realizacji w 2017 roku. Już wkrótce ruszą dalsze prace na terenie Mściwojowa w granicach działek 331 i 339/4. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano  wyboru wykonawcy zadania, a podpisanie umowy z  firmą Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski  z siedzibą w Kamiennej Górze, nastąpi już w najbliższych dniach. Środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 331 i 339/4 pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W ramach zadania przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 375 mb wraz z odwodnieniem oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia przyległych do przebudowywanej drogi działek budowlanych. Zakończenie prac planowane jest w lipcu br.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
WYŚCIG SZOSOWY DLA AMATORÓW CCC TOUR
Następny wpis
Koncert Wielkanocny w Targoszynie