Spotkania z projektantem Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

Dziś w Urzędzie Gminy w Mściwojowie rozpoczęły się spotkania z projektantem Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mściwojów i potrwają do piątku 14 stycznia . Zainteresowanym osobom przypominamy o możliwości wglądu i konsultacji z projektantem tego dokumentu. Dziś konsultowano miejscowości Godziszowa, Snowidza, Barycz, Zimnik. Jutro przewidziane zostały sołectwa: Targoszyn, Niedaszów, Marcinowice i Drzymałowice natomiast w piątek zaplanowano: Mściwojów, Grzegorzów, Luboradz, Siekierzyce.

Menu