Spotkania z Projektantem studium z zainteresowanymi

Inne aktualności

Nowe numery telefonów do ZGK
Od dziś uruchomiliśmy dla Państwa nowe numery telefonów do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 768788546 – Sekretariat…
Informacja

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów” zawiadamiam, że w dniach od 12 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43,  pok. 25 (sala narad) w godz. od 9.00 do 15.00 odbędą się spotkania z Projektantem studium z zainteresowanymi uczestnikami wg poniższego harmonogramu:

12.01.2022- godz. 9.00 – 15.00 Miejscowości: Snowidza, Godziszowa, Barycz, Zimnik
13.01.2022- godz. 9.00 – 15.00 Miejscowości: Targoszyn, Niedaszów, Drzymałowice, Marcinowice
14.01.2022- godz. 9.00 – 15.00 Miejscowości: Mściwojów, Grzegorzów, Luboradz, Siekierzyce

Menu