Sprzęt dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Inne aktualności

Trwa przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Do Gminy Mściwojów wpłynęło łącznie 148 wniosków, z czego 144 spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem. Pracownik urzędu gminy na bieżąco kontaktuje się z odbiorcami aby umówić indywidualnie datę i godzinę podpisania umowy i odbioru sprzętu.