Sprzęt dla OSP

Inne aktualności

Informacja o pracy urzędu
Informujemy, iż 11.06.2020r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Dzień dziecka
Wszystkim dzieciom z okazji dzisiejszego święta życzymy spełnienia marzeń. A w prezencie dla dzieci w…

W dnu  20 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Mściwojów a Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie  27.957,60 zł  z przeznaczeniem na zakup urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Mściwojów. W dniu 25 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy Mściwojów uroczyście przekazano sprzęt dla lokalnych jednostek. Sprzęt na ręce strażaków ochotników przekazał bryg. mgr inż. Arkadiusz Delikatny Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze oraz wójt gminy Mariusz Foryś.  Przyznana dotacja umożliwiła zakup sprzętu ratowniczego w postaci: defibrylatora, najaśnicy, detektora wielogazowego,  zestawu PSP-R1, szyn Kramera i deski ortopedycznej, pilarki ratowniczej oraz narzędzia ratowniczego Hooligan. Wartość przekazanego sprzętu to ponad 28 tys. zł. Nie udało się jednak pozyskać wnioskowanego sprzętu w całości. Oczekiwana przez strażaków kamera termowizyjna niestety nie została zatwierdzona na etapie oceny wniosku. Jesteśmy jednak pewni, iż zakupione specjalistyczne wyposażenie niewątpliwie zapewni poprawę efektywności i skuteczności funkcjonowania naszych jednostek, zwłaszcza OSP Marcinowice i Mściwojów, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Menu