Strażackie podsumowanie

Inne aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2021
W terminie od 4 do 26 października 2021 roku na terenie Powiatu Jaworskiego przeprowadzana zostanie…
Piknik Pełen Kolorów
5 września br. w Mściwojowie odbył się Piknik Rodzinny organizowany przez Gminny Ośrodek Zdrowia w…

Początek roku to czas, kiedy członkowie ochotniczych straży pożarnych organizują zebrania sprawozdawcze, aby podsumować miniony rok. Nie inaczej było i tym razem. Jako pierwsi 16.02.2018r spotkali się druhowie z OSP Marcinowice, natomiast 23.02.2018r swoje działania podsumowali Strażacy Ochotnicy z Mściwojowa.

W obu spotkaniach udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Arkadiusz Delikatny – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze, Tomasz Kita – Zastępca Dowódcy JRG w Jaworze, Piotr Kuchnio – Członek Zarządu ZOSP RP w Jaworze, Jan Grygorcewicz – Prezes ZP OSP w Jaworze, Jan Serafin – były Komendant Powiatowy PSP w Jaworze, Krzysztof Napierała – Komendant Gminny, Zbigniew Potocki – były Komendant Gminny, Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów, Waldemar Dziędzioła – Z-ca Wójta Gminy Mściwojów, Piotr Pieniążek- Członek Zarządu, a także lokalni przedsiębiorcy Tomasz Myjak, Adam Fidos oraz Witold Zasławski.

Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności poszczególnych Jednostek. Komisje rewizyjne obu Zarządów OSP za swoją prace w 2017 roku uzyskały jednogłośnie absolutorium, a przedstawione plany pracy i plany finansowe na rok 2018 zostały jednogłośnie przyjęte do realizacji.

Zebrania zakończyły się dyskusją, w której udział brali druhowie i zaproszeni goście oraz tradycyjnym strażackim poczęstunkiem.

Menu