SZKOLENIE – GRANTY NA PIECE!!

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

Serdecznie zapraszamy, Świetlica wiejska w Snowidzy, 15 lipca godzina 17.00

Menu