Targoszyn realizuje projekt grantowy

Inne aktualności

Uwaga Informacja
Uwaga! Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 r. punkt ewidencji ludności i dowodów osobistych…
Rok szkolny 2021/2022 zakończony!
Koniec kartkówek, sprawdzianów i lekcji! Przed uczniami dwa miesiące zasłużonych wakacji! Pożegnanie ze szkołą miało…

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn realizuje projekt pn. „Kraina niezapomnianych chwil” – promocja obszaru KWW i jego walorów historycznych, geologicznych i kulturowych”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego realizowanego przez LGD Partnerstwo Kaczawskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy już pierwsze namacalne efekty projektu, czyli podkładki pod kubek, prezentujące m.in. zasoby przyrodnicze gminy i regionu. W ramach projektu realizowany jest także film promocyjno-informacyjny.

logotypy

Menu