Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r.  w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Mściwojów zostanie przeprowadzony Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) z włączeniem  akustycznych systemów alarmowania.

W ramach treningu, o godz. 17:00 zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syren w okresie jednaj minuty- oznaczający „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Menu