Informacja

Ulga z tytułu scalenia gruntów

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE GOSPODARSTWO ROLNE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LUBORADZ

Wójt Gminy Mściwojów informuje rolników posiadających grunty rolne stanowiące gospodarstwo rolne, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów w miejscowości Luboradz.
Ulga z tytułu scalenia gruntu przyznawana jest na wniosek rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, tj. o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie (formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat) należy złożyć w Urzędzie Gminy Mściwojów do 31 grudnia 2022 r.
Rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w podatku rolnym
w grudniu 2022 r. otrzymają 100% zwolnienia z podatku rolnego w 2023 roku, 75% ulgi w podatku rolnym w 2024 roku oraz 50 % ulgi w podatku rolnym w 2025 roku.
Natomiast rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów w 2023 roku będą mieli udzielone zwolnienie od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.
W przypadku posiadania współwłasności gospodarstwa rolnego wniosek o udzielenie zwolnienia wraz z załącznikami powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem tel. 76/878-85-26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Mściwojów – pokój nr 9.

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Dojechał pierwszy transport węgla 25t!
Następny wpis
Wyniki konkursu plastycznego – Mój projekt gminnej kartki świątecznej Boże Narodzenie 2022